Vedia sa mestské časti lepšie postarať o zimnú údržbu, správu ciest a chodníkov ako mesto?

Autor: Tomáš Jurkovič | 29.3.2020 o 12:00 | Karma článku: 5,35 | Prečítané:  140x

Aké sú náklady za zimnú údržbu, správu miestnych ciest, chodníkov či verejnej zelene v MČ Sídlisko KVP? Koľko za to platí mesto Košice v ostatných mestských častiach? Čo by ostatné MČ získali, ak by mali tiež tieto kompetencie?

V tomto blogu som sa zameral na zabezpečovanie vybraných kompetencií - starostlivosť o zeleň, zimná údržba a stavebná údržba chodníkov a miestnych komunikácií v Košiciach. Kým vo všetkých veľkých mestských častiach zabezpečuje mesto Košice tieto kompetencie, v MČ Sídlisko KVP si už dávnejšie vybojovali to, že si tieto kompetencie môžu zabezpečovať nezávisle, podobne ako to je v malých mestských častiach Košíc. Dokážu si ich zabezpečiť lepšie, ako by to urobilo mesto Košice a koľko ich to vlastne stojí v porovnaní s nákladmi mesta Košice v ostatných mestských častiach? Porovnajme si jednotlivé kompetencie zvlášť:

Starostlivosť o zeleň

Vo veľkých mestských častiach zabezpečuje starostlivosť o zeleň mestský podnik Správa mestskej zelene (SZM). Ten ju vykonáva na základe poverenia mesta. Na rozdiel od ostatných veľkých mestských častí, Sídlisko KVP si starostlivosť o zeleň vykonáva samé.

V priloženej tabuľke 1 je uvedené, koľko mesto Košice stála starostlivosť o zeleň v rokoch 2017 až 2019 v každej veľkej mestskej časti. Priemerná cena za starostlivosť o zeleň v jednotlivých veľkých mestských častiach je približne 230.000€, kým v MČ Sídlisko KVP ju vykonávajú za sumu, ktorá je takmer o stotisíc eur nižšia. Starostlivosť o zeleň je na Sídlisku KVP druhá najlacnejšia v rámci veľkých mestských častí Košíc, lacnejšie je vykonávaná iba na Sídlisku Ťahanovce. Naopak najdrahšiu ju majú v mestských častiach Západ, Staré Mesto či Dargovských Hrdinov.

Ak však prerátame náklady za starostlivosť o zeleň vzhľadom na rozlohu mestských častí, tak najdrahšiu ju majú práve na Sídlisku KVP, ktoré je suverénne najmenšou tzv. "veľkou mestskou časťou" (pozn. myslené najmä počtom obyvateľov). Podobne sú na tom aj ďalšie mestské časti, ktorých územie je prevažne urbanizované – Západ, Staré Mesto či Nad Jazerom. Starostlivosť o zeleň na jeden km2 stojí na Sídlisku KVP priemerne 73.500€, kým vo zvyšných troch uvedených mestských častiach sú náklady za túto činnosť medzi 58.000€ 61.500€ za km2. Vzhľadom na to, že ostatné veľké mestské časti majú výrazne väčšiu rozlohu, ktorá zahŕňa aj okolité polia či lesy, je táto štatistika v ich prípade značne skreslená.

Tabuľka 1: Porovnanie nákladov na vykonávanie starostlivosti o zeleň vo veľkých mestských častiach Košíc:

Porovnanie nákladov na vykonávanie starostlivosti o zeleň vo veľkých mestských častiach Košíc

(Zdroj: Správa mestskej zelene (SZM) a záverečné účty MČ Sídlisko KVP za rok 2017-2019 dostupné online)

Zimná údržba

Mestská časť Sídlisko KVP si sama zabezpečuje na svojom území zimnú údržbu chodníkov, schodísk a miestnych komunikácií (tých po ktorých nejazdí MHD). Mesto Košice zabezpečuje vo veľkých mestských častiach zimnú údržbu všetkých ciest, chodníkov či schodísk. Netreba zabúdať ani na zimnú údržbu ciest, po ktorých jazdí MHD v malých mestských častiach alebo ďalších ciest v správe mesta Košice. Najmä pri chodníkoch si však túto povinnosť neplní vôbec ideálne, čoho dôkazom je veľké množstvo modrých tabuliek (ich počet sa vyšplhal v zimnej sezóne 2019/2020 na 800 kusov). V MČ Sídlisko KVP boli počas zimy iba 2 neudržiavané chodníky, ktoré navyše po zimnej údržbe ostatných chodníkov a ciest, išli odpratať tiež. Tieto čísla hovoria jasne v prospech mestskej časti.

Keďže mesto zabezpečuje vo veľkých mestských častiach zimnú údržbu všetkých cestných komunikácií, je pochopiteľné, že prednosť dáva hlavným cestným ťahom. Z toho dôvodu je údržba chodníkov a lokálnych ciest druhoradá. Obyvatelia sídliska KVP majú v tomto ohľade veľkú výhodu, že ich mestská časť sama zabezpečuje zimnú údržbu chodníkov a miestnych ciest, a tak sa môže ihneď sústrediť na ich odpratanie. Zároveň mesto Košice priebežne zabezpečuje v ich mestskej časti zimnú údržbu hlavných cestných ťahov, takže v rovnakom čase sa vykonáva zimná údržba všetkých cestných komunikácií. V praxi to obvykle znamená, že v MČ Sídlisko KVP majú odpratané všetky cesty, chodníky či schodiská ako prví v rámci všetkých veľkých mestských častí.

Tabuľka 2: Porovnanie nákladov mesta Košice a mestskej časti Sídlisko KVP na vykonávanie zimnej a stavebnej údržby cestných komunikácií:

Zimná a stavebná údržba cestných komunikácií v MČ Sídlisko KVP a v meste Košice

(Zdroj: Záverečné účty MČ Sídlisko KVP  a mesta Košice za roky 2017-2019 dostupné online, údaje z roku 2020 sú iba odhady získané z programových rozpočtov mesta Košice a mestskej časti Sídlisko KVP na rok 2020)

Na úvod musím poznamenať, že mesto Košice nedisponuje v prípade zimnej údržby a stavebnej údržby komunikácií detailnými informáciami o každej veľkej mestskej časti zvlášť tak, ako je to v prípade starostlivosti o zeleň. Podarilo sa mi získať iba údaje o celkových nákladoch na vykonávanie týchto kompetencií na území všetkých mestských častí. V tabuľke 2 vidíme, koľko každoročne minú mesto Košice a mestská časť Sídlisko KVP na zimnú údržbu a stavebnú údržbu cestných komunikácií. Do tabuľky som pridal aj údaje o nákladoch mesta Košice na súvislé opravy cestných komunikácií za jednotlivé roky, pre MČ Sídlisko KVP je táto položka už zahrnutá v časti "stavebná údržba chodníkov a ciest". Táto tabuľka naopak nezahŕňa výdavky malých mestských častí Košíc, ktoré na zabezpečenie týchto kompetencií vynaložia. Ak by v malých mestských častiach zabezpečovalo mesto Košice vykonávanie týchto vybraných kompetencií, tak výsledná suma nákladov by bola výrazne vyššia.

Z tabuľky 2 môžeme vyčítať aj to, že priemerné nálady MČ Sídlisko KVP za roky 2017-2019 na vykonávanie zimnej údržby sú zhruba 2% z celkových nákladov mesta Košice, v prípade stavebnej údržby cestných komunikácií sú to iba približne 3%. Dá sa povedať, že v porovnaní s celkovými nákladmi mesta Košice sú to iba malé čiastky - samozrejme mesto Košice zabezpečuje tieto kompetencie v neporovnateľne väčšom rozsahu. Ak by si aj ostatné mestské časti vykonávali zimnú a stavebnú údržbu cestných komunikácií v takom rozsahu ako MČ Sídlisko KVP, mesto Košice by sa mohlo sústrediť takmer výlučne na súvislé opravy dôležitých cestných komunikácií, resp. ich budovanie.

Stavebná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Rovnako ako pri zimnej údržbe, aj v tomto prípade platí, že MČ Sídlisko KVP si zabezpečuje stavebnú údržbu chodníkov, schodísk a lokálnych ciest ako jediná veľká mestská časť v Košiciach. V ostatných veľkých MČ ju zabezpečuje mesto Košice. Tieto mestské časti musia doslova rokovať o každej diere na ceste či chodníku s mestom Košice, aby ju bolo možné odstrániť. Jediné, čo im zostáva, je udržiavať si zoznam želaných opráv, ale vždy všetko závisí od rozhodnutia magistrátu. Na rozdiel od MČ Sídlisko KVP si nemôžu plánovať stavebnú údržbu komunikácií. Rozdiel je v tom, ako rýchlo dokáže mestská časť reagovať na potrebu vykonať stavebnú údržbu. Vďaka tomu, že si ju zabezpečuje mestská časť sama, môže dôjsť k okamžitej náprave bez potreby zbytočnej komunikácie medzi mestom a mestskou časťou, ktorá vie byť veľmi zdĺhavá. 

Ako sa medziročne zvýšili príjmy mestských častí z podielu na dani z príjmov fyzických osôb?

Počas rokovaní o rozpočte mesta na rok 2020 sa otvorila aj téma zvýšenia príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb pre košické mestské časti. Jednoznačne najlepšie z tohto navyšovania vyšla mestská časť Sídlisko KVP, ktorej sa podarilo navýšiť príjmy z podielu na dani z príjmov FO získať až 54,5€ na jedného obyvateľa (predtým to bolo 41€ na 1 obyvateľa). Vzhľadom na počet obyvateľov tejto mestskej časti je to percentuálne najvyšší nárast príjmov (celkový medziročný nárast o takmer 33%). Zvyšné veľké mestské časti si polepšili z 32€ na 34,5€ na 1 obyvateľa (celkový medziročný nárast o 7,8%). Rovnaký prídel na 1 obyvateľa v tomto roku dostane aj MČ Západ, ktorá mala dlhodobo nižšiu sumu ako ostatné veľké mestské časti vo výške rovných 30€. Malé mestské časti si polepšili z 132€ na 136€ na jedného obyvateľa (celkový medziročný nárast o 3%). Pri výsledných sumách pre jednotlivé mestské časti je zohľadnená aj zmena počtu ich obyvateľov, ku ktorej prirodzene dochádza.

Tabuľka 3: Ako medziročne rástli príjmy mestských častí z podielu na dani z príjmu fyzických osôb?

Porovnanie nárastu príjmu mestských častí z podielu na dani z príjmu fyzických osôb

(Zdroj:  Programové rozpočty mesta Košice za roky 2019-2020 dostupné online)

Ako medziročne narástli výdavky na vykonávanie vybraných kompetencií v MČ Sídlisko KVP:

Mestská časť Sídlisko KVP získa tento rok takmer o tretinu viac z podielu na dani z príjmu fyzických osôb, kvôli čomu môže investovať viac peňazí do vykonávania jednotlivých kompetencií. To aj urobila, čo ilustruje tabuľka 4, kde porovnávam, koľko eur investovala mestská časť do týchto vybraných kompetencií v roku 2019 s tým, s akými sumami počíta schválený rozpočet na rok 2020. Celkovo mestská časť do týchto vybraných kompetencií investuje o takmer 120 tisíc eur viac, ako investovala v minulom roku (medziročný nárast o 31%).

Tabuľka 4: Ako medziročne narástli výdavky MČ Sídlisko KVP na zabezpečenie kompetencií, ktoré má naviac oproti iným mestským častiam:

Nárast výdavkov na vykonávanie jednotlivých kompetencií

(Zdroj: Záverečný účet MČ Sídlisko KVP za rok 2019 a schválený rozpočet MČ Sídlisko KVP za rok 2020 dostupné online)

Ako by v praxi mohol vyzerať presun kompetencií:

Ak by veľké mestské časti prebrali od mesta tieto kompetencie (starostlivosť o zeleň, správa a údržba chodníkov, ciest a schodísk, zimná údržba), malo by to aj výhody aj nevýhody. Rovnako ako ich má aj súčasný stav, keď tieto kompetencie vykonáva mesto. Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu mesta, mestských častí a občana:

Mesto:

Z pozície mesta by znamenal presun kompetencií zvýšenie výdavkov určených pre mestské časti. Predpokladajme, že ak by všetky veľké mestské časti dostali od mesta 54,5€ na jedného obyvateľa, znamenalo by to nárast výdavkov pre mestské časti o 3,526 milióna eur. Zároveň by to znamenalo aj ušetrenie nákladov, ktoré má mesto doteraz so zabezpečením týchto kompetencií. Len v prípade zabezpečenia starostlivosti o zeleň by sa jednalo o ročné ušetrenie takmer 1,7 milióna eur, čo je približne polovica celkových nákladov. Mesto by zároveň ušetrilo aj na zimnej údržbe (na ktorú aktuálne minie celkovo 3 milióny eur) a nemuselo by viac financovať opravy chodníkov (stavebná údržba ciest a chodníkov stojí zhruba 3 milióny eur ročne, na súvislé opravy ciest a chodníkov ide ďalších 2,66 milióna eur tento rok). Samozrejme by sa nejednalo o šetrenie doslova, ale financie by sa úmerne prerozdelili medzi mesto a mestské časti.

V konečnom dôsledku sme približne na nule, jednalo by sa iba o presun financií v rámci rozpočtu. Mesto by mestské časti dotovalo fixnou sumou, takže ak by mestské časti na zabezpečenie týchto kompetencií minuli viac peňazí, ako im mesto pridelilo, bolo by to iba na úkor iných položiek v rozpočtoch daných mestských častí. Mesto by toto opatrenie viac peňazí nestálo. Ak by o dané kompetencie v jednotlivých mestských častiach nebolo dobre postarané, mesto sa môže ľahko vyhovoriť na starostu mestskej časti a toho budú mať jej obyvatelia možnosť jednoducho vymeniť v komunálnych voľbách. Naopak je tu priestor pre šikovných ľudí, ktorí dokážu rozumne nakladať s verejnými zdrojmi, aby to dokázali v praxi.

Mestské časti:

Veľkým mestským častiam by výrazne narástli ich rozpočty. Ak by sme počítali s navýšením zo súčasných 34,5€ na 54,5€ na jedného obyvateľa, veľkým mestským častiam by pribudlo zhruba 400 800 tisíc eur ročne do rozpočtu. Mestské časti by sa mohli flexibilne rozhodnúť, ako rozdelia navýšené príjmy a sami by si vedeli určiť svoje priority. S novými kompetenciami by však zároveň prichádzala aj väčšia zodpovednosť a nutnosť oveľa podrobnejšie plánovať vlastný rozvoj. Mali na výber, či by si tieto kompetencie vykonávali sami, alebo by s ich vykonávaním oslovili externé firmy, prípadne sa viaceré mestské časti dohodli na spoločnom postupe s cieľom znížiť celkové náklady. Inšpiráciu by mohli hľadať napr. v mestskej časti Sídlisko KVP alebo v malých mestských častiach.

Mestské časti by dokázali urobiť oveľa viac pre svojich obyvateľov a vedeli by lepšie operatívne riešiť ich každodenné problémy. Tie isté problémy teraz len preposielajú ďalej na magistrát, čo celý proces  ich riešenia len spomaľuje. Mestské časti by dokázali odbremeniť mesto od operatívnej činnosti (v týchto troch kompetenciách, výhľadovo aj v iných - zvoz odpadu, verejné osvetlenie atď.), a tak by sa mesto mohlo sústrediť viac na dôležitejšie témy, strategické plánovanie, koncepcie rozvoja a podobne. Nemá to však iba pozitívne stránky, treba dodať, že MČ Sídlisko KVP, napriek pravidelne navýšeným príjmom od mesta Košice, doplácala zo svojho rozpočtu na výkon pridelených kompetencií v priemer 77 tisíc € ročne. V roku 2020 dokonca počítajú s doplatkom až 185 tisíc € a to napriek výrazne zvýšenému príjmu z podielu na dani z príjmu fyzických osôb. Ak by chceli aj ostatné veľké mestské časti vykonávať na svojom území tieto kompetencie lepšie, ako to robí teraz mesto Košice, zrejme by museli znížiť niektoré vlastné výdavky a ušetrené peniaze investovať do výkonu týchto kompetencií.

Občania:

Občania by sa s veľkým počtom svojich žiadostí a sťažností mohli priamo obrátiť na svoju mestskú časť, ktorá by bola konečne kompetentná, aby im pomohla vyriešiť ich. V ideálnom prípade by sa z mestských častí stali skutočne fungujúce komunity, ktoré by sa dokázali rozvíjať oveľa rýchlejšie, ako je to v súčasnosti, keď o ich rozvoji rozhoduje vo výraznej miere Magistrát mesta Košice. V mestských častiach by bol dostatok financií aj na participatívne rozpočty, takže ich obyvatelia by mohli priamo vplývať na rozvoj mestskej časti. Samotný výsledok by však stále závisel od schopnosti a šikovnosti jednotlivých starostov či starostiek a miestneho zastupiteľstva v jednotlivých mestských častiach. Ak však obyvatelia nebudú spokojní s tým, ako ich miestna samospráva narába s verejnými zdrojmi, bude oveľa jednoduchšie pre nich vybrať si nabudúce vo voľbách iných volených zástupcov.

Záver

Ak by veľké mestské časti dostali nové kompetencie, o ktorých v tomto blogu píšem, mesto Košice by to teoreticky nemuselo stáť ani euro navyše. Mesto by mestským častiam síce vyplatilo viac ako 3 milióny eur navyše (ak počítame so sumou 54,5€ na 1 obyvateľa), ale jednalo by sa iba o presun finančných položiek v rámci rozpočtu mesta. Vzhľadom na to by mesto nemuselo platiť výstavbu, rekonštrukcie a zimnú údržbu chodníkov a miestnych ciest či starostlivosť o zeleň zo svojho rozpočtu.

Na príklade mestskej časti Sídlisko KVP, ktorá tieto kompetencie už dlhodobo má, môžeme vidieť, že je schopná ich plnohodnotne zabezpečovať. Argument, že to robí drahšie ako mesto, je síce pravdivý, lenže mestská časť to platí zo svojho vlastného rozpočtu a nedostáva na to od mesta ďalšie finančné prostriedky. Minimálne na príklade zimnej údržby je aj laikovi zrejmé, že ju vykonáva na zverených chodníkoch a cestách kvalitnejšie ako mesto a zaobíde sa aj bez neslávne známych modrých tabuliek.

Konštantná platba na 1 obyvateľa by mala byť radšej viazaná na percentuálnu hodnotu zo sumy, ktorú mesto Košice získa z podielu na dani z príjmu fyzických osôb za uplynulý rok. Nemuselo by tak neustále dochádzať k manuálnemu navyšovaniu tejto čiastky, ale úmerne by sa zvyšovala spolu s prirodzeným rastom miezd a mestské časti by tak každoročne dostávali viac peňazí od mesta. Rovnaký princíp by mal platiť aj pre malé mestské časti, ktoré majú v súčasnosti viac kompetencií a vyšší prídel na 1 obyvateľa oproti veľkým mestským častiam. Do budúcna by však bolo vhodné, aby rozdiely medzi mestskými časťami z hľadiska príjmov na obyvateľa a v ich kompetenciách postupne zanikali. 

Dokážu sa teda mestské časti lepšie postarať o zimnú údržbu, správu ciest a chodníkov ako mesto? Som presvedčený, že ak budú mať na to rovnaké finančné zdroje ako MČ Sídlisko KVP, tak áno. Záviselo by to samozrejme aj od šikovnosti jednotlivých starostov a starostiek, ako by sa s novými kompetenciami popasovali a ako by dokázali zabezpečiť rozvoj jednotlivých mestských častí. Konečne by tak mali možnosť skutočne dokázať opodstatnenosť našej dvojstupňovej samosprávy, ktorá je v súčasnej podobe v Košiciach oprávnene podrobovaná kritike. 

Ak sa Vám môj článok páčil, kliknite na "zvýšte karmu" alebo ho zdieľajte a zvýšite tým jeho čítanosť. Ďakujem pekne!

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?